تنسو رویال

مدل تنسو رویال قهرمان

این مدل طرح اقتصادی مدل تنسو میباشد که با بهره گیری از کارتریج ۳۵ و طراحی ظریف تر عرضه شده است. کاهش قیمت چشمگیر نسبت به مدل تنسو و طراحی شکیل این محصول در مقایسه با سایر مدل های کارخانجات شیر آلات قهرمان این مدل را به شکیل ترین مدل ارزان قیمت قهرمان تبدیل کرده است.

این شیربه صورت سفارشی با آبکاری طلایی نیز عرضه میگردد.

 


 

 

شیر روشویی/دستشویی تنسو رویال قهرمان

 

شیر روشویی تنسو رویال قهرمان طرح اقتصادی مدل تنسو میباشد که با بهره گیری از کارتریج ۳۵ و طراحی ظریف تر عرضه شده است. کاهش قیمت چشمگیر نسبت به مدل تنسو و طراحی شکیل این محصول در مقایسه با سایر مدل های کارخانجان شیر آلات قهرمان این مدل را به شکیل ترین مدل ارزان قیمت قهرمان تبدیل کرده است.

توکاسه-11

 

 • نوع کارتریج :  ۳۵ سدال

 • ارتفاع :   ۲۵ cm

 • پوشش :  کرم/طلایی

 • تعداد در کارتن :  ۸


 

 

شیر توالت / آفتابه تنسو رویال قهرمان

 

شیر توالت تنسو رویال قهرمان طرح اقتصادی مدل تنسو میباشد که با بهره گیری از کارتریج ۳۵ و طراحی ظریف تر عرضه شده است. کاهش قیمت چشمگیر نسبت به مدل تنسو و طراحی شکیل این محصول در مقایسه با سایر مدل های کارخانجات شیر آلات قهرمان و نیز بهره گیری از خروجی و اهرم سمت چپ این مدل را به شکیل ترین مدل ارزان قیمت قهرمان تبدیل کرده است.

آفتابه-14

 

 • نوع کارتریج :  ۳۵ سدال

 • خروجی شیلنگ :  ۲۰ mm

 • پوشش :  کرم/طلایی

 • تعداد در کارتن :  ۸


 

 

شیر دوش/حمام تنسو رویال قهرمان

 

شیر دوش تنسو رویال قهرمان طرح اقتصادی مدل تنسو میباشد که با بهره گیری از کارتریج ۳۵ و طراحی ظریف تر عرضه شده است. کاهش قیمت چشمگیر نسبت به مدل تنسو و طراحی شکیل این محصول در مقایسه با سایر مدل های کارخانجات شیر آلات قهرمان و نیز بهره گیری از خروجی و اهرم سمت چپ این مدل را به شکیل ترین مدل ارزان قیمت قهرمان تبدیل کرده است.

دوش-14

 

 • نوع کارتریج :  ۳۵ سدال

 • خروجی شیلنگ :  ۲۰ mm

 • پوشش :  کرم/طلایی

 • تعداد در کارتن :  ۸


 

 

شیر ظرفشویی/سینک تنسو رویال قهرمان

 

شیر ظرفشویی تنسو رویال قهرمان طرح اقتصادی مدل تنسو میباشد که با بهره گیری از کارتریج ۳۵ و طراحی ظریف تر عرضه شده است. کاهش قیمت چشمگیر نسبت به مدل تنسو و طراحی شکیل این محصول در مقایسه با سایر مدل های کارخانجات شیر آلات قهرمان این مدل را به شکیل ترین مدل ارزان قیمت قهرمان تبدیل کرده است. در این محصول از علم ریختگی استفاده شده است.

ظرفشویی-11

 

 • نوع کارتریج :  ۳۵ سدال

 • ارتفاع :   ۲۰ cm

 • پوشش :  کرم/طلایی

 • تعداد در کارتن :  ۸